Bulletin Nederlands Levende Talen 2016-1

GONLT logo 30x9 Sectie Nederlands head site_blog

Beste leden,

Docenten Nederlands zijn drukbezet, zo ook de bestuursleden van de sectie Nederlands van Levende Talen. Wellicht ligt het daaraan dat u de laatste tijd te weinig van ons heeft gehoord, terwijl er wél veel is gedaan. Om dat goed te maken, brengen wij u hier het eerste nummer van ons nieuwe bulletin met een terugblik op 2015 en een vooruitblik naar 2016. In de terugblik gaan we in op onze reactie op Onderwijs 2032 (ook als bijlage bijgevoegd), de examens Nederlands, onze lobbyactiviteiten over het maximale verschil SE-CE, de Landelijke Studiedag Levende Talen, de samenwerking met het team achter de Google Drive Schoolvak Nederlands en, tot slot, de samenstelling van het bestuur.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Met name het vmbo, mbo en hbo zijn ondervertegenwoordigd in het bestuur en dat is jammer, want er zijn veel interessante ontwikkelingen. Hier vindt u een profielbeschrijving. Aarzel niet en neem contact met ons op voor meer informatie:pbosch27451@gmail.com.

We hopen u in 2016 te kunnen ontmoeten – digitaal of in levenden lijve – bij een van onze bijeenkomsten, op onze vernieuwde website, per mail of wellicht als nieuw bestuurslid. Het is ons voornemen u twee keer per jaar via een bulletin te informeren over onze activiteiten. We denken nog na over een goede naam voor dit bulletin: suggesties zijn welkom!

Hartelijke groet namens het Sectiebestuur Nederlands,

Paula Bosch

Het volledige bulletin is hier te lezen (pdf): 2016-1 Bulletin SBN Levende Talen