Profielwerkstukprijs 2016

GONLT logo 30x9 Sectie Nederlands head site_blog  ivn

Dit schooljaar organiseert het SectieBestuur Nederlands van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT) in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) voor de vierde keer een profielwerkstukkenwedstrijd.

Lees hier een LTM-artikel (oktober 2015) waarin de wedstrijd uitgebreid wordt toegelicht.

Wellicht begeleidt u zelf op dit moment een of meer van uw leerlingen in het profielwerkstuktraject. Het SBN beoogt met de wedstrijd ‘Profielwerkstuk Nederlands van het jaar’ leerlingen te stimuleren een talig of literair onderwerp diepgravend te onderzoeken. Niet alleen de vwo-leerling, maar juist ook de havoleerling wordt uitgenodigd deel te nemen.

Criteria voor de beoordeling zijn:
·         de helderheid en oorspronkelijkheid van de vraagstelling;
·         diepgang, maar tegelijkertijd ook bondigheid van de uitwerking;
·         een hoge mate van eigen werk (ten hoogste de helft van het werkstuk bestaat uit een wetenschappelijke stand van zaken);
·         durf, enthousiasme en creativiteit van de leerling;
·         een uitstekende taalverzorging en samenhang van het werkstuk;
·         een wetenschappelijke manier van bronvermelding.

De jury is samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur en ten minste een van de juryleden zal afkomstig zijn uit de universitaire wereld. Coördinatie van de prijsvraag is in handen van Toine van Gaal.

Willen u en uw leerling(en) meedingen naar deze eervolle vermelding, kunt u het profielwerkstuk vóór 1 mei 2016 in digitale vorm naar toinevangaal@gmail.com sturen. Met de inzending verklaren u en uw leerling(en) geen bezwaar te hebben tegen publicatie via de website van het sectiebestuur.

Als prijs is er een geldbedrag beschikbaar per winnend werkstuk (één prijs voor havo en één prijs voor vwo). Als een werkstuk door meerdere leerlingen is gemaakt, delen zij de prijs. De prijzen worden uitgereikt vóór de zomervakantie van 2016.

Het sectiebestuur en de IVN zien de werkstukken met veel plezier tegemoet.

Winnaars profielwerkstukprijs 2014-2015

Havo – Rosa van Hoogstraten en Janneke Korsten – De ideale tekst voor laaggeletterden

Oordeel jury: “In dit werkstuk wordt terecht aandacht gevraagd voor een groeiend maatschappelijk probleem. Het belang van het vermogen om begrijpend te kunnen lezen neemt toe en lang niet iedereen beheerst deze vaardigheid in voldoende mate. Dit probleem kan worden aangepakt door betere scholing, maar ook kunnen we zorgen voor begrijpelijkere teksten. In dit werkstuk wordt deze laatste weg op een zeer originele manier gevolgd door zogenaamde (voormalig) laaggeletterden zélf te laten kiezen welke tekst ze het begrijpelijkst vinden.”

Vwo – Kenya Limburg en Sophie Willemsen – Nederlands en gymniasten

Oordeel jury: “De vraag wat je nu hebt aan die oude talen die toch niemand meer spreekt, is zo oud als het gymnasium. En het antwoord dat kennis van die oude talen je inzicht in de moderne talen vergroot is even oud. Maar is het ook onderzocht? In dit werkstuk wordt niet alleen helder uiteengezet welke factoren een rol spelen bij taalbegrip, ook wordt een poging ondernomen om te toetsen of leerlingen die Latijn hebben daarvan ook profiteren bij Nederlands. De aanpak is origineel en verantwoord, en de onderzoekers hebben een goede, zelfkritische houding.”