Stukken t.b.v. jaarvergadering SBN (zaterdag 9 april 2016)

De bestuurlijke bezetting is in 2015 merkbaar verbeterd met de inzet van de nieuwe bestuursleden Christine Brackmann en Roland de Bonth. Zoals moge blijken uit het jaarverslag is er door het bestuur veel werk verzet, zijn er zeker resultaten behaald en maakt het bestuur zich op voor het uitvoeren van nieuwe plannen voor 2016.

–          agenda ALV: Agenda jaarvergadering SBN 09-04-2016

–          notulen ALV 11-04-2015: Notulen ALV SBN 11-04-2015

–          bestuursleden SBN (januari 2016): Overzicht leden SBN (d.d. januari 2016)

–          jaarverslag over 2015: Jaarverslag SBN over 2015

–          financieel jaarverslag: Financieel jaarverslag SBN 2015

–          verslag penningmeester en begroting: Verslag penningmeester SBN 2015 en Jaarrekening 2015 en begroting 2016

–          statuten en aanpassing van artikel 12 lid 2: Statuten SBN en Aanpassing artikel 12

–          stuk van H. Bonset over reguliere examen en staatsexamen: STEX-CE_HB


Locatie: The Colour Kitchen

Prinses Christinalaan 1

3554 JL Utrecht (Zuilen)

Datum en tijd: zaterdag 9 april 2016 van 10.00 tot 12.00 uur

2 comments

  • Janine van Even

    Als reactie op de bestuurssamenstelling heb ik een vraag: is Rahime Gülcü nog Penningmeester? Ik zie namelijk dat er een andere naam staat bij de penningmeester. Of zit ik helemaal verkeerd en is er nog een andere afdeling ‘Levende Talen’?