Herziene begrippenlijst argumentatie (CSE Nederlands 2017)

Een recente rondvraag onder docenten leerde ons dat veel van hen nog niet op de hoogte zijn van de vernieuwde syllabi Nederlands voor havo en vwo, terwijl de inhoud ervan al een rol speelt in het examen van 2017. Dat is de reden dat we uw aandacht op deze syllabi willen vestigen. De voornaamste vernieuwing is de herziening van het argumentatieve begrippenkader. De achtergrond van de herziening formuleerde het College voor Toetsen en Examens als volgt:

“In september 2013 hebben CvE en Cito overleg gehad met een aantal hoogleraren taalkunde en een vertegenwoordiger van het veld over de inhoud van de centrale examens Nederlands havo en vwo. In dit overleg is onder meer gesproken over het argumentatieve begrippenkader/apparaat dat in de syllabi Nederlands havo en vwo en in de centrale examens Nederlands havo en vwo wordt gebruikt. In hoeverre sluit dit begrippenkader aan bij de huidige stand van zaken van de wetenschap en is er mogelijk sprake van specifiek examenjargon dat los is komen te staan van de argumentatiewetenschap en dat tot verwarring kan leiden?”

Bron: Syllabus centraal examen 2017, Nederlands (3F) havo, p. 7.


Meer weten? U vindt de volledige syllabi voor havo en vwo op http://www.examenblad.nl/
(kies links boven aan het scherm voor ‘2017’ –> ga vervolgens naar ‘vwo’ of ‘havo’ –> ‘Talen’ –> ‘Nederlands’)

De begrippenlijsten, die voor havo en vwo overigens gelijk van inhoud zijn, kunt u hier als aparte bestanden downloaden:

havo:  Begrippenlijst argumentatieve vaardigheden havo 2017

vwo: Begrippenlijst argumentatieve vaardigheden vwo 2017