Vragen en antwoorden over de nieuwe vakspecifieke correctieregels Nederlands havo/vwo 2016

Het SBN heeft begin april 2016 met het CvTE gesproken over de centrale examens. We hebben het onder meer gehad over de vragen die nog leven bij docenten over de naleving van de nieuwe correctieregels bij de correctie van de examens havo en vwo 2016. De vragen en antwoorden die dit voorjaar bij het CvTE binnen zijn gekomen, zijn geïnventariseerd en in één document opgenomen. Dit document is gepubliceerd op Examenblad.nl onder het kopje nieuws bij zowel Nederlands havo als Nederlands vwo:

–          http://www.examenblad.nl/nieuws/20160422/vragen-en-antwoorden-over-de/2016/havo?regime=hflinks&horizon=vhi1n4dt1aya

–          http://www.examenblad.nl/nieuws/20160422/vragen-en-antwoorden-over-de/2016/vwo?regime=hflinks&horizon=vhi1nc4phqya

One comment

  • A. Hillebrand

    Enig idee hoe laat de verslagen van de examenbespreking gepubliceerd worden? Ik zit er dringend op te wachten.

    Aty