Artikel over pilot schrijfvaardigheid centraal examen Nederlands vmbo

In de examenjaren 2013 tot en met 2015 vond een pilot plaats waarin onderzocht is welke plaats schrijfvaardigheid in het centraal examen Nederlands vmbo zou kunnen innemen. Aan de pilot namen zo’n 40 scholen deel. Deze scholen hebben verschillende schrijfvaardigheidsopdrachten, die wellicht deel uit zouden kunnen maken van toekomstige centrale examens, beproefd in hun eigen schoolexamen.

Het SBN heeft de bespreking van deze pilot schrijfvaardigheid geagendeerd voor zijn volgende bestuursvergadering. Het artikel van Hans Goosen en Kirsten van Ingen dient daarbij als een verslag van de pilot om te bezien welk vervolg voor dit onderwerp wenselijk is. Wij willen onze leden ook op de hoogte stellen van deze pilot door het artikel met u te delen.

U kunt het artikel hier downloaden: 120716-goosen-en-van-ingen-artikel-pilot-schrijfvaardigheid-centraal-examen-nederlands-vmbo