Bulletin Nederlands Levende Talen 2017 – 1

Beste leden,
Het najaar van 2016 en januari 2017 is een periode geweest van druk overleg met allerlei instanties die betrokken zijn bij het schoolvak Nederlands. Het SBN heeft overleg gevoerd met het CvTE, Cito, SLO en vertegenwoordigers van lerarenopleidingen en het ministerie van OCW. Vooral de examens zijn onderwerp van gesprek geweest. Niet alleen de huidige examens, maar vooral ook die van de toekomst hebben de aandacht gehad. De voorstellen van Onderwijs 2032 pakken desastreus uit, niet alleen voor het vak Nederlands, maar voor het talenonderwijs in het algemeen, en vinden geen genade in de ogen van de docenten in het voortgezet onderwijs. Overleg met vertegenwoordigers van OCW over de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) heeft duidelijk gemaakt dat het huidige beleid niet wordt voortgezet en dat er nieuwe plannen zullen volgen voor een of andere vorm van formatief toetsen in het voortgezet onderwijs. Er zijn al plannen (VO-raad) om de schoolkeuze na twee jaar voortgezet onderwijs opnieuw te onderzoeken.

In november hebben Klaas Heemskerk en Toine van Gaal het bestuur verlaten. Hoewel de bezetting in het bestuur van de sectie Nederlands op dit moment behoorlijk is, blijven we zoeken naar nieuwe bestuursleden voor met name het vmbo en mbo. Aarzel niet en neem contact met ons op voor meer informatie: pbosch27451@gmail.com Het is natuurlijk ook mogelijk om deel te nemen aan de werkgroep vmbo of mbo zonder deel uit te maken van het bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 april zal Paula Bosch afscheid nemen van het bestuur en komt de voorzittersplaats vacant.
Het profiel voor de voorzitter en lidmaatschap van het bestuur zijn te vinden op de website Nederlands van Levende Talen.

Met collegiale groeten,

Paula Bosch (voorzitter), Ton Hendrix (secretaris), Christine Brackmann (penningmeester), Roland de Bonth, Merlijn Draisma, Hanneke Gerits, Hans Goosen, Fonnie Haverkort, Wilma van der Westen.

Het hele bulletin is hier te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *