Uitnodiging feedbackdag 27 oktober

Ons schoolvak gaat veranderen. U kunt aan die veranderingen bijdragen, uw stem laten horen, uw ervaringen en inzichten zijn belangrijk.

Een team van leraren en schoolleiders is sinds het voorjaar aan de slag om de onderwijsprogramma’s Taal/Nederlands in het basis- en het voortgezet onderwijs te herzien. Dit keer geen commissies, maar collega-leraren; geen rapporten die over ons uitgestort worden, maar een traject waaraan alle leraren kunnen deelnemen in tussentijdse feedbacksessies. Inmiddels hebben we twee keer feedback kunnen geven op de tussentijdse werkstukken van de ontwikkelgroep, begin mei en einde juni: dat waren intensieve en enthousiaste gesprekken met leden van het ontwikkelteam over het visiedocument en de Grote Opdrachten.

Op 27 oktober is er weer de gelegenheid om uw ideeën over de toekomst van het vak te toetsen aan die van het ontwikkelteam en om het ontwikkelteam vooruit te helpen. In samenwerking met het ontwikkelteam van Curriculum.nu organiseert het Sectiebestuur Nederlands met de Taalunie, het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de Meesterschapsteams Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen een feedbackgesprek.

Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht, +31302311864, zeven minuten lopen vanaf Utrecht Centraal station van 10 tot 13:30, met lunch.

Als u zich opgeeft, sturen we u de documentatie een week van te voren of eerder. In de feedbackbijeenkomst formuleert u met collega’s adviezen aan de Ontwikkelgroep. Die adviezen leggen wij voor via een digitale vragenlijst aan alle 1300 leden van Levende Talen Nederlands. De uitkomsten van die draagvlakpeiling sturen we naar u en alle andere leden die daarom verzochten. En natuurlijk sturen we die naar Curriulum.nu: een reactie op de voortgang die gedragen wordt door de leden.

U kunt zich aanmelden voor de feedbackbijeenkomst en/of de digitale consultatie; gebruik het formulier via deze deze link. Inschrijving is mogelijk tot 22 oktober, 12 uur; u ontvangt na die datum een bevestiging.

We zien u graag op 27 oktober, en zien uit naar uw reacties op de draagvlakpeiling die wij u voorleggen na 27 oktober.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *