Profielwerkstukprijs 2019

Dit schooljaar organiseert het SectieBestuur Nederlands (SBN) van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT) in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) voor de zevende keer een profielwerkstukwedstrijd.

Lees hier een LevendeTalenMagazine-artikel (oktober 2015) waarin de wedstrijd uitgebreid wordt toegelicht.
Wellicht begeleidt u zelf op dit moment een of meer van uw leerlingen in het profielwerkstuktraject. Het SBN beoogt met de wedstrijd ‘Profielwerkstuk Nederlands van het jaar’ leerlingen te stimuleren een talig of literair onderwerp diepgravend te onderzoeken. Niet alleen de vwo-leerling, maar juist ook de havoleerling wordt uitgenodigd deel te nemen.

Criteria voor de beoordeling zijn:
· de helderheid en oorspronkelijkheid van de vraagstelling;
· diepgang, maar tegelijkertijd ook bondigheid van de uitwerking;
· een hoge mate van eigen werk (ten hoogste de helft van het werkstuk bestaat uit een wetenschappelijke stand van zaken);
· durf, enthousiasme en creativiteit van de leerling;
· een uitstekende taalverzorging en samenhang van het werkstuk;
· een wetenschappelijke manier van bronvermelding.

De jury is samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur en ten minste een van de juryleden zal afkomstig zijn uit de universitaire wereld. Coördinatie van de prijsvraag is in handen van Roland de Bonth.

Willen u en uw leerling(en) meedingen naar deze eervolle vermelding, dan kunt u het profielwerkstuk vóór 1 mei 2019 in digitale vorm naar r.de.bonth@hotmail.com sturen. Met de inzending verklaren u en uw leerling(en) geen bezwaar te hebben tegen publicatie via de website van het sectiebestuur.

Als prijs is er een geldbedrag beschikbaar van 100 euro per winnend werkstuk (één prijs voor havo en één prijs voor vwo). Als een werkstuk door meerdere leerlingen is gemaakt, delen zij de prijs. De prijzen worden uitgereikt vóór de zomervakantie van 2019.

Het SectieBestuur Nederlands en de IVN zien de werkstukken met veel plezier tegemoet.

Winnaar profielwerkstukprijs 2017-2018

HAVO:
In deze categorie is dit jaar bij ontstentenis van inzendingen helaas geen prijs uitgereikt. Omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat er geen goede profielwerkstukken Nederlands worden geschreven op de havo, roepen we juist docenten Nederlands die een PWS in 5 havo begeleiden, deel te nemen aan deze wedstrijd.

VWO: Sara Jansen – Het komen en gaan van woorden in de Nederlandse taal.
(Begeleidster: Daniëlla Philippi van het Lyceum Schöndeln in Roermond)

Oordeel jury: “Het profielwerkstuk van Sara Jansen blinkt uit in originaliteit. In haar helder geschreven werkstuk onderzoekt ze de levensduur van woorden. Welke neologismen halen het woordenboek, en welke verdwijnen weer? Hoe kun je voorspellen welke woorden blijvertjes zullen zijn? Sara gebruikt niet alleen bestaande taalkundige literatuur om die vragen te beantwoorden, maar heeft ook zelf een methode bedacht om de duurzaamheid van woorden te bepalen. Ze geeft daarmee blijk van durf, en van een onderzoekende geest: uitstekende eigenschappen voor een aanstormend geesteswetenschapper.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *