Op te richten focusgroep vmbo-docenten


Geachte docent,

Levende Talen Nederlands is op zoek naar enthousiaste vmbo-docenten Nederlands die kunnen worden benaderd als er onderwerpen worden besproken die het vmbo betreffen. Het sectiebestuur wil deze mensen dan vragen om raad en hun mening. 

Aan welke onderwerpen kunt u dan denken? Uiteraard de bespreking van het eindexamen en het correctievoorschrift. Ook kunt u denken aan het onderwerp ‘referentiekader 2a’. Is er draagvlak voor een apart niveau of is er dan sprake van een niveauverschraling? 

Over deze onderwerpen en vele andere wil het sectiebestuur Nederlands graag uw advies en uw overdenkingen horen.                                                                                  

Indien u mee wilt doen, dan kunt u zich hiervoor opgeven vóór 23 februari 2019 via sbnlevendetalen@gmail.com. We hopen dat er voldoende animo is voor het oprichten van een focusgroep Nederlands vmbo.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen met ondergetekende.

Namens het sectiebestuur Nederlands,

Mariska Bruinink

Bestuurslid Sectie Nederlands Levende Talen, in het bijzonder vmbo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *