ACTIVITEITEN

Acties in 2018
 • landelijke examenbesprekingen voor vwo, havo en vmbo;
 • overleg met het College voor Toetsen en Examens;
 • in samenwerking met de Taalunie bijeenkomsten organiseren waar leraren kunnen reageren op de voorstellen van CurriculumNu!;
 • overleg met het ministerie van OCW;
 • organisatie van de profielwerkstukwedstrijd voor havo en vwo;
 • instellen van een vakdidactiekcommissie;
 • versterken van de samenwerking met unversiteiten voor een meer inhoudelijke invulling van het schoolvak Nederlands in het vmbo-mbo-hbo;
 • start werkzaamheden voor LTM-special over veranderingen in het schoolvak Nederlands; geplande verschijning najaar 2017;
 • uitbrengen van twee nieuwsbulletins met actuele informatie voor de leden
Plannen voor 2018 en 2019
 • blijvend aandacht vragen voor een examen schrijfvaardigheid als noodzakelijke aanvulling op het huidige centrale eindexamen Nederlands dat alleen de leesvaardigheid toetst;
 • werkzaamheden voor het uitbrengen van een special van LTM het najaar van 2017;
 • oprichten van een nieuwe commissie voor de didactiek van het Nederlands (DCN);
 • aandacht vragen voor de verlichting van de werkdruk voor neerlandici (kleinere klassen en minder lessen);
 • bemensen van een werkgroep vmbo-mbo-hbo voor de nadee bestudering van de leerlijn taal in de beroepsgerichte vakken;
 • uitbrengen van twee nieuwsbulletins
 • uitzetten en analyseren van een enquête voor leraren Nederlands i.s.m. SLO om te inventariseren welek ideeën er leven over het eindexamen Nederlands;
Bulletin
  Tweemaal per jaar geven we een bulletin uit waarin we u informeren over onze activiteiten: in januari en vóór de zomervakantie. Wilt u informatie delen met onze leden? Mail dan naar sectiebestuurnederlands@gmail.com
Inzet voor schoolvak/examen
 • Het bestuur blijft zich actief bemoeien met de toekomst van het schoolvak en het examen Nederlands. We streven ernaar dit jaar een bijeenkomst met leden en niet-leden te organiseren om verder te discussiëren over de vraag hoe we het vak Nederlands (nog) interessanter, aantrekkelijker en relevanter kunnen maken voor zowel docent als leerling.