Author Archives: webmasternederlands

Algemene Ledenvergadering 2019

6 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in The coulorkitchen (zuilen) te Prinses Chrisitinalaan 1, 3554 JL Utrecht. U bent van harte uitgenodigd. De benodigde documenten: agenda jaarvergadering 2019 Bijlage 1 2018 5 8 notulen_ALV_07-04-2018 Bijlage 2 Jaarverslag SBN Bijlage 3 en 4 financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 SBN Levende Talen Bijlage 5 Bestuurssamenstelling 2018 2019-1 Bijlage 6 SBN Levende Talen beleid 2019 2020 webversie

Op te richten focusgroep vmbo-docenten

Geachte docent, Levende Talen Nederlands is op zoek naar enthousiaste vmbo-docenten Nederlands die kunnen worden benaderd als er onderwerpen worden besproken die het vmbo betreffen. Het sectiebestuur wil deze mensen dan vragen om raad en hun mening.  Aan welke onderwerpen kunt u dan denken? Uiteraard de bespreking van het eindexamen en het correctievoorschrift. Ook kunt u denken aan het onderwerp ‘referentiekader 2a’. Is er draagvlak voor een apart niveau of is er dan sprake van een niveauverschraling?  Over deze onderwerpen

« Older Entries