Category Archives: DTT

Enquete over examen Nederlands

Beste docent-collega’s, Over een paar weken begint de hectische tijd van de eindexamens. Voordat die aanbreekt, willen we jullie vragen jullie reactie te geven op een aantal ideeën over het examen Nederlands op vmbo-, havo- en vwo-niveau. ‘We’ zijn het sectiebestuur Nederlands van de vereniging Levende Talen en de docenten van Nederlands Nu!, voortgekomen uit de facebookgroep Leraar Nederlands. Op de docentenconferentie Nederlands Nu! op 18 juni 2016 heeft een grote groep docenten gediscussieerd over het examen. De discussie hebben

Oproep deelname standaardbepalingen DTT

Wilt u deelnemen aan de standaardbepaling van de DTT?   Aankomend voorjaar vinden er weer standaardbepalingen plaats voor de DTT schrijfvaardigheid Nederlands, schrijfvaardigheid Engels en wiskunde. Bekijk de video voor meer informatie over de standaardbepaling en de ervaringen van docenten daarmee. Het CvTE is op zoek naar docenten Nederlands, Engels en wiskunde die lesgeven aan het eind van de onderbouw in het VO. Inschrijven kan via deze link. U vindt hier ook aanvullende informatie over de standaardbepalingen DTT. Het CvTE