Category Archives: Geen categorie

Algemene Ledenvergadering 2019

6 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in The coulorkitchen (zuilen) te Prinses Chrisitinalaan 1, 3554 JL Utrecht. U bent van harte uitgenodigd. De benodigde documenten: agenda jaarvergadering 2019 Bijlage 1 2018 5 8 notulen_ALV_07-04-2018 Bijlage 2 Jaarverslag SBN Bijlage 3 en 4 financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 SBN Levende Talen Bijlage 5 Bestuurssamenstelling 2018 2019-1 Bijlage 6 SBN Levende Talen beleid 2019 2020 webversie

Op te richten focusgroep vmbo-docenten

Geachte docent, Levende Talen Nederlands is op zoek naar enthousiaste vmbo-docenten Nederlands die kunnen worden benaderd als er onderwerpen worden besproken die het vmbo betreffen. Het sectiebestuur wil deze mensen dan vragen om raad en hun mening.  Aan welke onderwerpen kunt u dan denken? Uiteraard de bespreking van het eindexamen en het correctievoorschrift. Ook kunt u denken aan het onderwerp ‘referentiekader 2a’. Is er draagvlak voor een apart niveau of is er dan sprake van een niveauverschraling?  Over deze onderwerpen

Steunbetuiging

We ontvingen een bericht van Judith de Lang, ze wil onderzoek uitvoeren en vraagt leraren Nederlands om een steunbetuiging. Het gaat hierom: Geachte leden van Levende Talen, beste collega’s die Nederlands geven in de onderbouw van vmbo-t en havo, Scholen moeten sinds een aantal jaar aandacht besteden aan seksuele en genderdiversiteit. Nu heb ik samen met mijn begeleiders aan de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoeksvoorstel geschreven waarin dit gebeurt binnen de lessen Nederlands zonder afbreuk te doen aan het lesprogramma. We

Profielwerkstukprijs 2018

De profielwersktukprijs is dit jaar gewonnen door Sara Jansen en de titel van haar PWS luidt: ‘Het komen en gaan van woorden in de Nederlandse taal”. Zij is een leerling van het Lyceum Schöndeln te Roermond. Haar begeleidster was Daniëlla Philippi. Het juryrapport: “Het profielwerkstuk van Sara Jansen blinkt uit in originaliteit. In haar helder geschreven werkstuk onderzoekt ze de levensduur van woorden. Welke neologismen halen het woordenboek, en welke verdwijnen weer? Hoe kun je voorspellen welke woorden blijvertjes zullen

« Older Entries