Category Archives: havo/vwo

Examenbesprekingen havo en vwo 2018

Het sectiebestuur Nederlands verzorgt wederom de eindexamenbesprekingen Nederlands: een uitgelezen mogelijkheid om met andere docenten de problemen op te lossen die bij het nakijken van het centraal eindexamen elk jaar in meer of mindere mate kunnen opduiken. Dit jaar zullen er besprekingen in Assen (havo) en Utrecht (havo en vwo) worden georganiseerd. Voor de vmbo-bespreking volgt binnenkort een uitnodiging. Voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst zal een docentenpanel het examen en correctiemodel doornemen en bespreken (dit is dus wat anders dan

Meedenken over het correctievoorschrift Eindexamen 2018?

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift Eindexamen Nederlands vwo 2018? Dat kan. De Sectie Nederlands van Levende Talen zoekt tien docenten om op basis van het werk van hun eigen leerlingen het voorlopige correctievoorschrift te komen bespreken de dag na de afname. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook tien docenten aan. Wat je gaat doen, is beschreven in dit document. Meld je aan vóór 9 april.

Profielwerkstukprijs 2018

Profielwerkstukwedstrijd 2018 Dit schooljaar organiseert het SectieBestuur Nederlands (SBN) van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT) in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) voor de zesde keer een profielwerkstukwedstrijd. Lees hier een LTM-artikel (oktober 2015) waarin de wedstrijd uitgebreid wordt toegelicht. Wellicht begeleidt u zelf op dit moment een of meer van uw leerlingen in het profielwerkstuktraject. Het SBN beoogt met de wedstrijd ‘Profielwerkstuk Nederlands van het jaar’ leerlingen te stimuleren een talig of literair onderwerp diepgravend te

Verslag examenenquête leraren Nederlands

Op 19 januari jl. is een breed overleg georganiseerd over het examen(programma) Nederlands op korte en lange termijn. Op die bijeenkomst is geïnventariseerd welke ideeën verschillende partijen hebben m.b.t. het vak en de examens Nederlands. Aansluitend op die inventarisatie is afgesproken dat een werkgroep met vertegenwoordigers van SBN en Nederlands Nu! zou peilen welk draagvlak voor die ideeën bestaat bij docenten Nederlands VO. In de afgelopen maanden hebben we, ondersteund door Gerdineke van Silfhout en Marco Zocca (SLO), een vragenlijst

« Older Entries