Category Archives: LTHome

Algemene Ledenvergadering 2019

6 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in The coulorkitchen (zuilen) te Prinses Chrisitinalaan 1, 3554 JL Utrecht. U bent van harte uitgenodigd. De benodigde documenten: agenda jaarvergadering 2019 Bijlage 1 2018 5 8 notulen_ALV_07-04-2018 Bijlage 2 Jaarverslag SBN Bijlage 3 en 4 financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 SBN Levende Talen Bijlage 5 Bestuurssamenstelling 2018 2019-1 Bijlage 6 SBN Levende Talen beleid 2019 2020 webversie

Advies examen Nederlands

Op 12 juli 2018 presenteren het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen en de docentengroep Nederlands Nu! een gezamenlijk Advies examen Nederlands. Dit advies kwam tot stand op verzoek van Cito, College voor Toetsen en Examens (CvTE) en SLO. In verband met mogelijke curriculumwijzigingen op basis van het werk van de Ontwikkelgroep Curriculum.nu leek het deze organisaties opportuun over een toekomstschets te beschikken maken van het examen Nederlands. Het uiteindelijke Advies is gebaseerd drie onderliggende teksten en nu beschikbaar, in de

Bulletin Nederlands Levende Talen 2017 – 1

Beste leden, Het najaar van 2016 en januari 2017 is een periode geweest van druk overleg met allerlei instanties die betrokken zijn bij het schoolvak Nederlands. Het SBN heeft overleg gevoerd met het CvTE, Cito, SLO en vertegenwoordigers van lerarenopleidingen en het ministerie van OCW. Vooral de examens zijn onderwerp van gesprek geweest. Niet alleen de huidige examens, maar vooral ook die van de toekomst hebben de aandacht gehad. De voorstellen van Onderwijs 2032 pakken desastreus uit, niet alleen voor

CE Nederlands en de toekomst

Namens SBN schoven we (Fonnie Haverkort, Roland de Bonth, Hans Goosen, Hanneke Gerits) 19 januari aan bij een groot overleg met CvTE, Cito, SLO, Nederlands NU, over het schoolvak Nederlands. Agendapunt was het centraal examen, hoe nu verder. We kijken terug op een goed gesprek waarin we concrete afspraken maakten met als motto De docent aan zet! Dus we gaan ons beraden over de wijze waarop we leraren gaan bevragen over hun ideeën over het CE Nederlands, havo, vwo, vmbo,

Bulletin Nederlands Levende Talen 2016-2

Beste leden, Nu ook Zuid-Nederland alweer enkele weken voor de klas staat, is het schooljaar echt begonnen. Tijd voor een update van het Sectiebestuur Nederlands! Sinds de vorige keer dat we u benaderden, is er veel gebeurd: ontwikkelingen rondom Onderwijs2032, de centrale examens en alle commotie daarover en de geslaagde docentendag op 18 juni jl. In het tweede SBN-bulletin van dit jaar (zie bijlage) praten we u bij over al deze zaken en kijken we alvast vooruit naar wat er

Profielwerkstukprijs 2016

   Dit schooljaar organiseert het SectieBestuur Nederlands van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT) in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) voor de vierde keer een profielwerkstukkenwedstrijd. Lees hier een LTM-artikel (oktober 2015) waarin de wedstrijd uitgebreid wordt toegelicht. Wellicht begeleidt u zelf op dit moment een of meer van uw leerlingen in het profielwerkstuktraject. Het SBN beoogt met de wedstrijd ‘Profielwerkstuk Nederlands van het jaar’ leerlingen te stimuleren een talig of literair onderwerp diepgravend te onderzoeken.

Bulletin Nederlands Levende Talen 2016-1

Beste leden, Docenten Nederlands zijn drukbezet, zo ook de bestuursleden van de sectie Nederlands van Levende Talen. Wellicht ligt het daaraan dat u de laatste tijd te weinig van ons heeft gehoord, terwijl er wél veel is gedaan. Om dat goed te maken, brengen wij u hier het eerste nummer van ons nieuwe bulletin met een terugblik op 2015 en een vooruitblik naar 2016. In de terugblik gaan we in op onze reactie op Onderwijs 2032 (ook als bijlage bijgevoegd),