Category Archives: Podium

Aan de slag! Samen sterk voor taalkunde in de klas

Universiteit van Amsterdam Datum en tijd: vrijdag 6 april 2018 10:00-17:00 uur Hoe kun je leerlingen laten zien en ervaren hoe fascinerend taal en taalwetenschap zijn? De afdeling Taalkunde wil u graag inspireren en helpen bij het beantwoorden van die vraag. Wetenschappers vertalen hun onderzoek naar voor leerlingen (ook de typische bèta’s!) interessante inzichten. Dat doen ze door te laten zien welke methodes masterstudenten die zich voorbereiden op het docentschap hebben bedacht. http://is.uva.nl/content/evenementen/cursussen/mastercourses/2017-2018/aan-de-slag-samen-sterk-voor-taalkunde-in-de-klas.html?origin=kGoWpLJyStiwG6Usw0vtUQ  

Onderwijs op maat: leerlijnen voor historische literatuur

Universiteit van Amsterdam Doelgroep: docenten Nederlands www.is.uva.nl/mastercourses Datum en tijd: in overleg Hoe kan uw vaksectie literatuurgeschiedenis aantrekkelijk en relevant maken voor uw leerlingen? Wat moet de balans zijn tussen de literair-historische lijn en de teksten die ze lezen? Wat kunnen ze met de literatuur doen? Aan de hand van uw vragen ontwerpen wij samen met u een leerlijn literatuurgeschiedenis 1200-1900, met suggesties voor inhoud, teksten en werkvormen. http://is.uva.nl/content/evenementen/cursussen/mastercourses/2017-2018/onderwijs-op-maat-leerlijnen-voor-historische-literatuur-kopie.html?origin=kGoWpLJyStiwG6Usw0vtUQ  

Nepboeken, oplichterij en vervalsing

Universiteit van Amsterdam Datum en tijd: vrijdag 19 januari 2018 9:30-17:00 uur Een van de nieuwe woorden die het afgelopen jaar veel gebruikt werden, is “nepnieuws”. Er wordt wat afgelogen, “liegen dat het gedrukt staat” luidt de uitdrukking. Dat is niet voor niets. Met drukwerk worden foefjes uitgehaald om ons op het verkeerde been te zetten, en dat is al zo sinds de boekdrukkunst werd uitgevonden. Sterker, ook in de tijd van de handschriften kwamen vervalsingen en nepboeken voor. http://is.uva.nl/content/evenementen/cursussen/mastercourses/2017-2018/nepboeken-oplichterij-en-vervalsing.html?origin=kGoWpLJyStiwG6Usw0vtUQ

De Neerlandistiek van de toekomst

Universiteit van Amsterdam Datum en tijd: vrijdag 16 maart 2018 9:30-16:30 uur Studiedag waarin UvA Neerlandici u meenemen naar het vak Nederlands van de toekomst. Wat kunnen uw leerlingen verwachten als ze Nederlands aan de UvA kiezen? Wat zijn de uitdagende thema’s in het onderzoek, hoe wordt er samengewerkt met andere vakgebieden, hoe worden de digitale mogelijkheden benut en hoe krijgt dit allemaal vorm in het onderwijs? http://is.uva.nl/content/evenementen/cursussen/mastercourses/2017-2018/de-neerlandistiek-van-de-toekomst.html?origin=kGoWpLJyStiwG6Usw0vtUQ

Verslag examenenquête leraren Nederlands

Op 19 januari jl. is een breed overleg georganiseerd over het examen(programma) Nederlands op korte en lange termijn. Op die bijeenkomst is geïnventariseerd welke ideeën verschillende partijen hebben m.b.t. het vak en de examens Nederlands. Aansluitend op die inventarisatie is afgesproken dat een werkgroep met vertegenwoordigers van SBN en Nederlands Nu! zou peilen welk draagvlak voor die ideeën bestaat bij docenten Nederlands VO. In de afgelopen maanden hebben we, ondersteund door Gerdineke van Silfhout en Marco Zocca (SLO), een vragenlijst

Verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN

Ook dit jaar verzorgde het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands. De verslagen van de landelijke besprekingen en daaraan verwante documenten vindt u hier beneden. Discussies over het examen en de correctie daarvan worden gevoerd op ons forum: http://sbnlevendetalen.forum2go.nl/ Verslag vwo-bespreking 2017 klik hier Aanvulling op het correctievoorschrift vwo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier Verslag havo-bespreking 2017Klik hier Aanvullingen op het correctievoorschrift havo, gepubliceerd d.d. 17 mei klik hier

« Older Entries