Verkenning Taalbeleid Nederlands en-of Engels, KNAW

Rapport Nederlands als taal van wetenschap en wetenschappelijk onderwijs, Taalunie

Iedereen_taalcompetent van de Nederlandse Taalunie

Notitie voor de Taalunie Zorgwekkende ontwikkelingen, door Theo Witte

Nederlands-vakspecifieke-trendanalyse-2017, SLO

Helpen_talenbeleid_en_taalscreening_taal

Passende-perspectieven-praktijkonderwijs-doelenoverzicht

Staatsexamens en reguliere examens